Visjon Kultur Omdømme

Modellen og verktøyet Visjon Kultur Omdømme er vårt egenutviklede hovedverktøy for integrert kartlegging, analyse og håndtering av sammenhengen mellom en virksomhets visjon, kultur og omdømme. Verktøyet bygger på at visjon, kultur og omdømme påvirker hverandre gjensidig og kontinuerlig.

Visjon: Det inntrykket virksomhetens eiere ønsker omverdenen skal ha av den

Kultur: Slik egne medarbeidere omtaler virksomheten

Omdømme: Det inntrykket markedet og samfunnet har av virksomheten

I arbeidet med å utvikle virksomhetens kommunikasjonsstrategi bruker vi verktøyet til å kartlegge, analysere og deretter håndtere sammenhengen mellom virksomhetens visjon, kultur og omdømme.

Vi kartlegger hvordan eierne ønsker at virksomheten skal bli oppfattet, og hvordan medarbeiderne, markedet og samfunnet oppfatter virksomheten. Deretter kan vi med større sikkerhet identifisere kommunikasjonsutfordringer og -muligheter, og deretter utvikle mer treffsikre tiltak.

Hvor godt samsvarer det inntrykket du ønsker at folk skal ha av din virksomhet, med det inntrykket de ansatte, markedet og samfunnet faktisk har?

Skjermbilde 2020-11-17 kl. 13.32.06