Møt folkene

Arild Domaas

Arild Domaas

Seniorrådgiver og partner

arild@stromsnesroe.no / 909 30 709

Erfaren seniorrådgiver med bred bakgrunn fra media og organisasjonsliv. Har jobbet som prosjektleder for flere store nasjonale kampanjer. Kreativ og god til å finne ulike vinklinger for å få frem et budskap i ulike kanaler.

Nøkkelferdigheter: Kampanjeplanlegging, media, omdømme, strategi, samfunnskontakt.

Knut Røe

Knut Røe

Seniorrådgiver og partner

knut@stromsnesroe.no / 908 74 319

Lang erfaring med strategi- og utviklingsarbeid i offentlig, privat og frivillig sektor. Inngående kunnskap om norsk politikk og samfunnsliv. Erfaren prosessleder, instruktør og kursholder. Spisskompetanse på omverdenanalyse og samfunnskontakt. 

Nøkkelferdigheter: Strategi, omdømme, media, språk, samfunnskontakt, analyse.

Roy Strømsnes

Roy Strømsnes

Daglig leder og partner

roy@stromsnesroe.no / 909 33 114

Erfaren prosessleder og strategisk rådgiver med inngående kunnskap om kommunikasjons- og utviklingsprosesser i privat og offentlig sektor. Sterkt nettverk innen innovasjon og næringsutvikling. God medie- og samfunnsforståelse. Sertifisert instruktør i Designsprint 2.0, en ledende metodikk for å løse store utfordringer og utvikle ideer raskt.

Nøkkelferdigheter: Strategi, samfunnskontakt, innovasjon, prosessledelse, digitalisering, media.

Heidi Rønning

Heidi Rønning

Økonomi og administrasjon

heidi@stromsnesroe.no / 926 54 410

Lang erfaring med økonomi, HR og administrative driftssystemer. Håndterer fakturering, drift og regnskap i Strømsnes Røe.

Nøkkelferdigheter: HR, økonomi, administrasjon, organisasjonsutvikling.

Vi er et lite kommunikasjonsbyrå med et stort nettverk. Kjerneteamet vårt utfylles av dyktige spesialrådgivere og anerkjente samarbeidspartnere innen design, webutvikling, markeds- og omdømmeanalyse og beredskapsarbeid. På den måten skreddersyr vi det ideelle teamet for akkurat ditt prosjekt, og du kan være sikker på at du får spisskompetanse i alle ledd av leveransen. Denne fleksible og kostnadseffektive organisasjonsmodellen gjør oss til et fullskalabyrå som er med deg hele veien - fra strategisk planlegging til kreativ gjennomføring. 

Strømsnes Røe