Vi hjelper deg med kommunikasjon, utvikling og prosessledelse

Kommunikasjon

Vi har en helhetlig tilnærming til kommunikasjon. Vi hjelper kundene våre med å bygge relasjoner til egne ansatte, markedet og samfunnet. Vi ser på kommunikasjon som en støtteaktivitet som skal bidra effektivt til at virksomheten når målene sine.

Helhetlig kommunikasjon

Våre grunnmodeller er basert på flere tiår med forskning på marked, omdømme, ledelse og organisasjonsutvikling. Vårt utgangspunkt er at en virksomhets visjon, kultur og omdømme påvirker hverandre gjensidig og kontinuerlig. Summen av fortellinger fra ledelse, ansatte, marked og samfunn danner det etterlatte inntrykket: Virksomhetens omdømme. Helhetlig kommunikasjon bidrar til mer motiverte ansatte, mer betalingsvillige kunder og et samfunn som gir bedre rammebetingelser.

Prosessledelse, innovasjon og utvikling

Vi er sertifiserte instruktører i Designsprint 2.0, en prisvinnende og anerkjent prosessmetode for å utvikle nye løsninger eller forbedre eksisterende. Prosessen fungerer godt for både produkt-, tjeneste-, og konseptutvikling. En designsprint fra Strømsnes Røe er en firedagers prosess som gjør det mulig å utvikle nye løsninger raskt. Den kan redusere prosesser som tradisjonelt ville gått over flere måneder, ned til dager eller uker.

Vi har lang erfaring med å lede både store og små prosesser. Vi har ledet flere store innovasjonsprosjekter og jobber mye med bedriftsintern opplæring. Hver prosess skreddersys til dine mål, ønsker, ambisjoner og budsjett.

Kurs, trening og kompetanseutvikling

Vi holder flere typer kurs, blant annet medietrening, presentasjonsteknikk og generelle kommunikasjonskurs. Vi har også lang erfaring med å arrangere fagdager og bedriftsinterne kompetanseløp.

Media og redaksjonell produksjon

Vi har lang journalistisk erfaring og produserer pressemeldinger, kronikker og redaksjonelle artikler for kundene våre. Vi kan også bidra med distribusjon og dialog med media, og vi har verktøy for medieanalyse og utarbeidelse av gjennomslagsrapporter.

Vi har lang erfaring med

 • strategi- og planutvikling
 • prosessledelse
 • Utviklingsarbeid
 • tekstarbeid og redaksjonell produksjon
 • Omdømmekartlegging og analyse
 • mediehåndtering
 • medietrening
 • trening i presentasjonsteknikk
 • krisekommunikajon
 • markedskommunikasjon
 • kurs og foredrag

Vi leverer fullverdige prosesser både fysisk og gjennom det digitale prosessrommet vårt.

Strategi og analyse

Vårt fingeravtrykk på en strategiprosess er den avgjørende vekten vi legger på analyse, kvalitet og personlig oppfølging.

 

Helhetlig kommunikasjon

Vi har opphevet skillet mellom markeds-, samfunns- og internkommunikasjon. På den måten styrker vi din virksomhets identitet og omdømme.

Kreativ prosessledelse

Vi er sertifiserte i Google Designsprint og leder både store og små utviklingsprosesser. Det digitale prosessrommet vårt gjør det enkelt å samhandle selv om verden er blitt litt annerledes.

Media og samfunn

Med åpenhet, kunnskap og redaksjonell erfaring bidrar vi til å styrke din relasjon med medarbeidere, marked, media og resten av samfunnet.