Vi hjelper kundene våre med å bli hørt og forstått og videre til aksept og samhandling

Slik styrker vi relasjonene deres med egne ansatte, markedet og samfunnet.Vi jobber hardt for at kommunikasjonen skal bidra effektivt til at kundene når virksomhetsmålene sine. Alt vi gjør, forankrer vi i kundenes mål og strategier.

Når en kunde ber oss løse en utfordring, jakter vi systematisk på den mest effektive løsningen. Vi bruker to egenutviklede modeller: Helhetlig Kommunikasjon og Visjon Kultur Omdømme. Ved hjelp av modellene setter vi den aktuelle utfordringen i et helhetlig perspektiv. Det er summen av de mange fortellingene om virksomheten fra ledelse, ansatte, marked og samfunn som danner det etterlatte inntrykket: virksomhetens omdømme.

Når kundene lykkes med å kommunisere helhetlig, opplever de at intern og ekstern kommunikasjon forsterker hverandre. Det bidrar effektivt til mer motiverte ansatte, mer betalingsvillige kunder og et samfunn som gir bedre rammebetingelser.

Vi har lang erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid: Strategi- og planutvikling, rådgiving, mediehåndtering, medie- og presentasjonstrening, kurs og foredrag, krisekommunikasjon, markedskommunikasjon og redaksjonelle tjenester.

Vi leverer fullverdige prosesser både fysisk og gjennom det digitale prosessrommet vårt.

Kommunikasjon