Vi hjelper deg på veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Kommunikasjon

Vi hjelper kundene våre med å bli hørt og forstått og videre til aksept og samhandling. Slik bidrar vi til å styrke deres relasjoner med medarbeidere, marked, samarbeidspartnere, media, myndigheter og resten av samfunnet.

Vi jobber hardt for å optimalisere våre kunders bruk av kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå virksomhetsmål. Derfor forankrer vi alle prosjektene våre i kundens mål, strategier og verdigrunnlag.

Vi legger to egenutviklede fagmodeller til grunn når vi gir råd om kommunikasjon: Helhetlig Kommunikasjon og Visjon Kultur Omdømme. Modellene bygger på at alle kommunikasjonsutfordringer i en virksomhet håndteres best i et helhetlig perspektiv, der intern og ekstern kommunikasjon ses i sammenheng. Summen av historiefortelling fra ledelse, medarbeidere, marked og samfunn danner det etterlatte inntrykket; selskapets omdømme.

Virksomheter som greier å kommunisere planlagt og helhetlig på denne måten, vil oppleve at intern og ekstern kommunikasjon forsterker hverandre og bidrar effektivt til mer motiverte medarbeidere, mer betalingsvillige kunder og et samfunn som gir bedre rammebetingelser.

Vi har lang erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid innenfor en rekke områder, bl. a. strategiutvikling, mediehåndtering, krise- og beredskap, tekstarbeid, markedskommunikasjon, redaksjonelle tjenester og ulike typer trening.

Utvikling og ledelse

Endring er den nye normalen. Teknologiene, produktene, tjenestene, kundene og verdikjedene – alt endrer seg. 

Strategisk utviklingsarbeid starter med å bestemme hvilke veivalg virksomheten skal ta inn i en usikker framtid. Det krever at lederne skaffer seg nok kunnskap til å ta kloke beslutninger. Deretter må lederne være modige nok til å begynne å gå veien, uten garanti for at den vil føre til målet.

Utviklingsarbeid handler mer om mennesker enn om teknologier. Det er ikke nok at medarbeidere får høre om og forstår behovet for nye veivalg. De må akseptere veivalgene og få lyst og mot til å ta dem selv. Det krever at lederne er i stand til å fortelle historien om virksomhetens framtid og reisen dit på en måte som gir medarbeiderne lyst til å bli med, selv om reisen kommer til å bli strabasiøs. Kommunikasjonsstrategien må være en integrert del av endringsstrategien.

Underveis mot framtida kommer det til å skje uventede ting. Kartet viser seg å ikke stemme, og været skifter. Det krever at lederne er i stand til å lytte til medarbeiderne og ta nye veivalg når det er nødvendig.

Vi har ledet endringsprosesser for store virksomheter både i Norge og i utlandet. Vårt fingeravtrykk på en strategiprosess er den avgjørende vekten vi legger på systematisk endringskommunikasjon internt og eksternt gjennom hele prosessen.

Kurs og kompetanse

Kunnskap og nysgjerrighet er to av våre kjerneverdier. Vi verdsetter kunnskap, og vi vi er ivrige etter å tilegne oss og formidle kunnskap.

Alle som deltar på våre kurs, skal kunne stole på at instruktørene har solid pedagogisk erfaring, og at kursopplegget bygger på sterke pedagogiske modeller.

Vi bygger kurs som er trygge arenaer der deltakerne kan utvikle ferdigheter og kunnskaper. I tillegg til å sette tydelige kompetansemål, jobber vi hardt for at kurset skal gi deltakerne mot og lyst til å ta kompetansen i bruk og utvikle den videre etter kurset.

Helt fra starten i 1997 har kurs og kompetanseutvikling utgjort en betydelig del av leveransene våre. Vi har gjennomført masterprogram på universiteter og høyskoler i inn- og utland, formidlingskurs for forskere, program for lederutvikling, skrivekurs, medietreninger og kurs i presentasjonsteknikk.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

«Veldig kompetent og engasjert kursholder, et privilegium å kunne lære fra de beste i sitt fag.»

«Jeg synes kurset var perfekt.»

«Et veldig bra kurs, jeg har lært masse, og har fått troa på at også jeg kan holde gode presentasjoner.»

«God atmosfære mellom kursleder og deltakere. Bra jobba!»

«God pedagogisk tilnærming med positive tilbakemeldinger og forslag til konkrete alternative løsninger.»

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.