Helhetlig kommunikasjon

I Strømsnes Røe har vi alltid et helhetlig perspektiv på en virksomhets interne og eksterne kommunikasjon. Det helhetlige perspektivet er særlig viktig for oss når vi bidrar i strategiarbeid. Virksomheter som evner å påvirke historiefortellingen om seg selv ikke bare i styret og ledelsen, men også blant medarbeiderne, i markedet og ute i samfunnet, vil oppleve at intern og ekstern kommunikasjon forsterker hverandre og bidrar effektivt til mer motiverte medarbeidere, mer kompetente jobbsøkere, et mer betalingsvillig marked og et samfunn som gir bedre rammebetingelser.

Dette helhetlige perspektivet på virksomhetskommunikasjon ligger til grunn for Strømsnes Røes fagmodell Helhetlig kom­mu­nikasjon, som er en av hovedmodellene våre. Et av særtrekkene ved den, er at den «opphever» skillet mellom virksomhetens interne og ekstern kommunikas­jon. Det illustrerer at det blir et suksesskriterium at virksomheten greier å mobilisere egne medarbeidere som historiefortellere og ambassadører.

Strømsnes Røe har videreutviklet fagmodellen Helhetlig kommunikasjon til et praktisk verktøy med tiltakspakker for alle grensesnitt og ulike utfordringer i informasjonsflyten mellom virksomheten og interne og eksterne målgrupper.

Lyst til å vite mer?

Skjermbilde 2020-11-17 kl. 13.30.47