Det digitale prosessrommet

Bli kjent med en smartere måte å jobbe på. Hold på framdriften i prosjektene dine selv om verden er blitt annerledes.

Prosjektet ditt er alltid i bevegelse. Vi vet at tid er din viktigste ressurs og at ineffektive prosesser er din største frustrasjon. Derfor har vi designet en bedre måte å jobbe på. Vi har kombinert moderne kommunikasjonsteknologi, prisvinnende prosessmetodikk og vår egen erfaring som rådgivere for å skape en effektiv, digital arena for samhandling. På den måten kan vi tilby deg et slankere og mer fleksibelt produkt for strategisk rådgivning og vi skaper verdi for deg hvert eneste minutt på veien.

Det digitale rommet er velegnet for workshops, kurs, foredrag og større prosesser.

Kreative samhandlingsverktøy

Interaktive presentasjonsverktøy og digitale whiteboards gjør det enkelt å jobbe sammen, hver for oss. Verktøyene åpner nye muligheter for kreativ prosessledelse og gjør oss mer effektive enn vi ville vært i et fysisk møterom.

Gratis digital kartlegging

Før vi starter samarbeidet, inviterer vi deg til å gjennomføre en enkel, digital kartlegging av din egen virksomhet. Dette gir oss en indikator på muligheter og utfordringer, og er et effektivt utgangspunkt for videre arbeid.

Google designsprint

En anerkjent og prisvinnende prosessmetode for å løse store utfordringer raskt. En klassisk designsprint er en firedagers intens prosess der vi jobber sammen for å identifisere utfordringer, utarbeide løsninger og teste løsningene på ekte kunder eller brukere.

Analyse av visjon, kultur og omdømme

Vår hovedmodell for integrert kartlegging gir et finmasket bilde av hvor god sammenheng det er mellom virksomhetens visjon, den interne kulturen og det etterlatte inntrykket i samfunnet og markedet. Et godt faktagrunnlag til bruk i strategi- og utviklingsprosesser.

Digital prosjektstyring

Som kunde tar vi deg inn i det digitale styringsverktøyet vårt, der du får full oversikt over status og framdrift i prosjektet. Alle har tilgang til alle dokumenter, og det er enkelt å holde dialogen gående.

Profesjonell videorigg

Blir vi 2 personer eller 200? Ditt valg. Du får uansett krystallklar lyd og knivskarpt bilde. Vi tar hånd om alle de tekniske hygienefaktorene som danner grunnlaget for en god, digital møteopplevelse.