Roy Strømsnes

Roy Strømsnes

Daglig leder, seniorrådgiver og partner

Strategi, media, prosessledelse, PR og samfunn. Sertifisert instruktør i Google designsprint.

T: 90933114

Seniorrådgiver med bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Spisskompetanse innen strategi, omdømme, mediehåndtering og samfunnskontakt. Har jobbet fire år som kommunikasjonsdirektør i Siva, selskapet for industrivekst SF, og 15 har års erfaring som journalist og redaksjonssjef i NRK. Inngående kjennskap til det offentlige,  private  og politiske samspillet rundt næringsutvikling i Norge.

Utdannet innen medievitenskap og statsvitenskap ved NTNU og har studert «Innovation Management in a Global Business Perspective» ved Handelshøyskolen BI.  Er samfunnsengasjert og oppdatert på næringspolitikk, teknologiutvikling og endrede mediavaner. Har et sterkt nettverk innen kommunikasjon, innovasjon og næringsutvikling.