Knut Røe

Knut Røe

Seniorrådgiver og partner

Strategi, omdømme, medier og samfunn.

T: 90874319

Var i 24 år ansatt i NRK, som reporter, redaksjonssjef og kanalsjef.
Startet Røe Kommunikasjon i 1997.
Foreleser i journalistikk og kommunikasjon ved universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.
Har skrevet lærebøker i journalistikk og kommunikasjon.
Cand. philol.