Helge Andersen

Seniorrådgiver

Krisekommunikasjon og beredskap.

T: 906 02 644

14 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Norges speiderforbund, Forsvarsbygg, Statsbygg, Novitas kommunikasjonsrådgivning og Jernbaneverket.
2 1/2 års erfaring som beredskapsrådgiver i Norges Røde Kors.
Særlig erfaring og kompetanse innen krisekommunikasjon, samfunnssikkerhet og beredskap, offentlig eiendom, bygg og anlegg og lederstøtte.
Bachelorgrad i informasjon og samfunnskontakt fra Høgskolen i Hedmark
Masterstudier i medievitenskap fra Universitet i Oslo.