Media og samfunn

Med åpenhet, kunnskap og redaksjonell erfaring bidrar vi til å styrke din relasjon med medarbeidere, marked, media og resten av samfunnet.

Vi har lang erfaring i beredskapshåndtering og trening av medarbeidere i møte med media. Vi hjelper deg med pressemeldinger og kronikker, rådgiving og medie- og samfunnskontakt. Vi skreddersyr gjerne en medietrening for deg og virksomheten din.

Digital markedsføring

Sammen finner vi treffsikre løsninger som gir deg gjennomslag i sosiale medier og på digitale flater, samtidig som du får mer kunnskap om kundene dine.

Vi hjelper kundene våre med planlegging og gjennomføring av digitale kampanjer, etablering av nettsider, kampanjesider og rådgivning rundt bruk av virksomhetens egne digitale flater. Vi har utviklet et eget kurskonsept; Digital i Trøndelag (DIT). DIT er et digitalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter. Kurset gir digital kompetanse på områdene kommunikasjon, markedsføring og forretningsutvikling. Det går over tre samlinger med eget arbeid mellom kursdagene og individuell oppfølging av deltakerne i etterkant.

Helhetlig kommunikasjon

Vi opphever skillet mellom markeds-, samfunns- og internkommunikasjon. På den måten styrker vi din virksomhets identitet og omdømme.

Det er mange som forteller historier om selskapet ditt: Ledelsen, medarbeiderne, markedet, media og samfunnet rundt. Summen av denne historiefortellingen utgjør virksomhetens omdømme. Vår fagmodell Helhetlig kom­mu­nikasjon, ivaretar dette helhetlige perspektivet og avdekker både muligheter og utfordringer i kommunikasjonsarbeidet.

Strategi og analyse

Vårt fingeravtrykk på en strategiprosess er den avgjørende vekten vi legger på kunnskap, kvalitet og personlig oppfølging.

 

Ved hjelp av etablerte verktøy for kartlegging og analyse, forsøker vi å se hele bildet før vi foreslår strategier og tiltak. Hvilke ambisjoner har du for virksomheten din? Hvor godt leverer virksomheten på disse ambisjonene? Hva er det etterlatte inntrykket av virksomheten i markedet og samfunnet? For å finne svar på disse spørsmålene, bruker vi vår egenutviklede hovedmodell
Visjon Kultur Omdømme