Fra strategisk planlegging til kreativ gjennomføring

Vi er med deg hele veien

Strategi

Endring er den nye normalen. Strategisk utviklingsarbeid starter med å bestemme hvilke veivalg virksomheten skal ta inn i en usikker framtid.

Helhetlig kommunikasjon

Visjon, kultur og omdømme påvirker hverandre gjensidig og kontinuerlig. Derfor har vi opphevet skillet mellom internkommunikasjon, markedskommunikasjon og samfunnskontakt.

Media og samfunn

Vi hjelper deg å bli hørt og forstått og videre til aksept og samhandling. På den måten styrkes relasjoner med medarbeidere, marked, media, myndigheter og resten av samfunnet.

Kommunikasjon er veien fra sett og forstått til aksept og samhandling

Vi jobber hardt for å optimalisere våre kunders bruk av kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå virksomhetsmål. Derfor forankrer vi alle prosjektene våre i kundens mål, strategier og verdigrunnlag.

Vi legger to egenutviklede fagmodeller til grunn når vi gir råd om kommunikasjon: Helhetlig Kommunikasjon og Visjon Kultur Omdømme. Modellene bygger på at summen av historiefortelling fra ledelse, medarbeidere, marked og samfunn danner det etterlatte inntrykket; selskapets omdømme.

Vi har lang erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid innenfor en rekke områder, bl. a. strategiutvikling, mediehåndtering, krise- og beredskap, tekstarbeid, markedskommunikasjon, redaksjonelle tjenester og ulike typer kurs og trening.

Kommunikasjonstrappa
Kjerneteam ny kopi

Møt partnerne

Strømsnes Røe er kjernen i et kreativt fellesskap for kommunikasjon, ledelse og utvikling, kurs og kompetanse. Vi består av fast ansatte rådgivere, tilknyttede spesialrådgivere, og partnere innen design, web, digitalisering, analyse og bredskap.

Referanser

Vi har gleden av å jobbe med noen av Norges og Trøndelags fremste merkevarer og virksomheter.

 

fotovegg

Er du klar?
Ta kontakt for en uforpliktende prat