Skip to content

Kommunikasjon som virker. Fra strategisk planlegging til kreativ gjennomføring.

Helhetlig kommunikasjon

Strategi

 • PR og samfunnskontakt
 • Markedskommunikasjon
 • Krise og beredskap
 • Mediehåndtering
 • Organisasjonsutvikling

Produksjon

 • Pressemeldinger og kronikker
 • Foto og video
 • Design
 • Digitale flater
 • Materiell for markedsføring

Kurs og trening

 • Presentasjonsteknikk
 • Medietrening
 • Krise- og beredskapsledelse

Prosesser

 • Design Thinking
 • Strategiprosesser
 • Organisasjonsutvikling

Vi er et ledende rådgivermiljø i Trondheim, og et kreativt fellesskap for kommunikasjon, ledelse og utvikling. Vi består av rådgivere og partnere innen design, web, teknologi, analyse og beredskap, samt et kontorfellesskap for lærlinger, studenter og juniorer.

Mer om hvem vi er og våre ansatte

Partnere